SheetTEC

מערכת קורונה לטיפול ביריעות SheetTEC

אנחנו מציעים שני סוגים מרכזיים של מכונות לטיפול ביריעות. תחנה חצי אוטומטית, בה עובד טוען גיליון אחד למכונה בכל פעם ומבצע טיפול קורונה וכן תחנה אוטומטית  בה הגליונות נעים על גבי מסוע מתחת לאלקטרודת הטיפול. תחנה זו ניתן לשלב במערך יצור רציף.

המערכת תוצרת חברת Tantec מדנמרק.

 

 

פשוט הנדסה

050-5632737​