NeedleTEC

מערכת קורונה/פלזמה לטיפול במזרקים ומחטים NeedleTEC

מערכת ה NeedleTEC פותחה על מנת לתת מענה לצורך ההולך וגובר בתעשיה הרפואית הדבקת מחטים למזרקים פולימריים בקצבים גבוהים מאד.

המערכת מבוססת הן על טיפול בקורונה והן על טיפול בפלזמה כנגזרת מאיכות הטיפול והתוצאות המיטביות עבור מזרקים ודבקים שונים.

המערכת נבנית במיוחד לדרישותיו של כל לקוח וצרכיו המיוחדים.

המערכת פועלת בקצבים גבוהים ביותר ומאפשרת יצור המוני במלוא מובן המילה. 

 

 

פשוט הנדסה

050-5632737​