RotoTEC-X

מערכת קורונה לטיפול רציף בחלקים תלת מימדיים RotoTEC-X

מערכת ה RotoTEC-X פותחה על מנת לאפשר טיפול קורונה רציף כחלק מקו ייצור לחלקים תלת מימדיים בדידים כגון עדשות, חלקי פלסטיק לרכב ועוד.

המערכת מבוססת על גנרטורים וטרנספורמטורים מסדרת HV-X, כאשר האלקטרודות מתוכננות עבור המוצרים הספציפיים שדורשים טיפול.

המערכת מתוכננת בתיאום עם הלקוח כתחנת עבודה מלאה וכוללת מסועים המסיעים את החלקים מתחת לאלקטרודות הטיפול.

המערכת פועלת בקצבים גבוהים ביותר ומאפשרת יצור המוני במלוא מובן המילה. 

 

 

פשוט הנדסה

050-5632737​