FoamTEC

מערכת קורונה לטיפול במשטחים פולימריים FoamTEC

מערכת ה FoamTEC פותחה על מנת לאפשר טיפול קורונה למשטחים פולימריים בעוביים משתנים.

המערכת מבוססת על מסוע גלילי ואלקטרודות טיפול בקורונה. המערכת ניתנת להתאמה עבור כל לקוח באופן ספציפי במגבלות הטכניות. 

המערכת מסוגלת לטפל במשטחים בעובי של עד 50 מ"מ וברוחב של עד 3 מ' וכוללת מערכות הנעה למשטחים המטופלים.

ניתן לטפל בצד אחד של המשטח או בשני הצדדים בבת אחת.

 

 

פשוט הנדסה

050-5632737​