CableTEC

מערכת קורונה לטיפול רציף בכבלים וצנרת דקה CableTEC

מערכת ה CableTEC פותחה על מנת לאפשר טיפול קורונה רציף בכבלים וצנרת דקה.

המערכת מבוססת על זוג אלקטרודות מאורכות שיוצרות מעין תעלה בתוכה נע הכבל ומקבל טיפול קורונה היקפי. 

המערכת מסוגלת לטפל בכבלים בקוטר של 0.5 - 8 מ"מ וכולל מערכות הנעה לכבל המטופל.

המערכת פועלת בקצבים גבוהים ביותר ומאפשרת יצור המוני במלוא מובן המילה. 

ניתן לטפל בכבלים במהירות של עד 600 מ'/דקה

 

 

פשוט הנדסה

050-5632737​