PZ3 פלזמה קרה

מכשיר הפלזמה הקרה PZ3 הוא מכשיר לטיפול קורונה מעבדתי או עבור סדרות ייצור קטנות וטיפול בדגמים.

 

 

המכשיר פועל בטכנולוגיה חדשנית המבוססת על גביש פיאזו-אלקטרי ולכן המכשיר פועל בהספק נמוך של  18Watt,

אך מטפל היטב בפולימרים מכל הסוגים וכן בניקוי מתכות.

 

למכשיר מספר ראשי טיפול המתאימים לטיפול בפולימרים וכן טיפול במתכות. 

 

המכשיר קטן ומעבדתי ולכן זול משמעותית מאופציות אחרות. 

 

המכשיר נועד לאפשר טיפול מעבדתי זמין לאנשי מחקר וכן טיפול ידני בסדרות יצור קטנות ובדגמים.

 

המכשיר תוצרת חברת Relyon Plasma מגרמניה.

פשוט הנדסה

050-5632737​